Algemene informatie voor nieuwe leden Fotogroep Lumiere

 Wat doen wij?

De fotogroep is een actieve groep van enthousiaste amateurfotografen die zich bezighouden met allerlei vormen van fotografie.

 Elke 3 weken, op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur, komen de leden bijeen in ’t Rondeel in Woudrichem. Op de clubavonden leggen we elkaar - ter “beoordeling” - gemaakte foto’s voor, delen we kennis en informatie en worden door leden of externe deskundigen specifieke onderwerpen behandeld, zoals cameratechniek, compositie, belichting, fotobewerking, enz. Ook is het mogelijk dat er een vakfotograaf wordt gevraagd om een lezing te geven over zijn of haar werk.

 Los van de clubavonden zijn er vier werkgroepen die zich richten op een specifieke tak van fotografie, namelijk: 

  • natuur en macro
  • straatfotografie, portret en studio
  • architectuur
  • creatief

 Deze werkgroepen organiseren activiteiten waaraan alle leden van de vereniging deel kunnen nemen. Het betreft vaak fotograferen op locatie op dagdelen in een weekend.

 De activiteiten van de fotogroep zijn veelzijdig en streven de volgende doelstellingen na:

  • Het verhogen van de fototechnische kwaliteiten.
  • Individueel of in groepsverband de fotografie in de praktijk brengen.
  • Elkaar motiveren en stimuleren in creativiteit.

 Hoe doen wij dat?

 Wij willen een vereniging zijn waaraan alle leden een actieve bijdrage leveren. Daartoe is in beeld gebracht welke taken er in de vereniging zijn. Van ieder lid wordt verwacht dat deze één of meerdere taken voor zijn/haar rekening neemt en wel zodanig dat alle leden min of meer even zwaar “belast” zijn. Jaarlijks worden de taken opnieuw verdeeld. Nieuwe leden van de vereniging krijgen een half jaar de tijd om zich te oriënteren. Er zijn taken op het gebied van bestuur, organisatie van de clubavonden, het geven van de cursussen, het coördineren van een werkgroep en het regelen van exposities.

 De website

 Fotogroep Lumiere heeft een eigen website (www.fotogroeplumiere.nl). Alle leden worden geacht daar zichzelf en hun werk te presenteren. Daarnaast kent de website een besloten gedeelte. Het grote streven is dat daar alle voor leden relevante informatie terug te vinden is. Zodra een lidmaatschap definitief is krijgt een lid een gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen. Zo is in het besloten deel van de website informatie te vinden over de jaarlijkse fotowedstrijd, over het gebruik van de studio-apparatuur, over de taakverdeling, de geplande activiteiten, de formaten van te exposeren foto’s, enz. enz.

 Contributie / kosten:

 De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 100,- per kalenderjaar. Kosten die gemaakt worden tijdens uitstapjes, zoals consumpties, brandstof en entreegeld, zijn voor eigen rekening. Wanneer echter een heel groot deel van de vereniging aan de activiteit deelneemt zal er ook vanuit de clubkas een financiële bijdrage gedaan worden.

 

 

 

Versie 17/01/17